Hoofd Center of Knowledge in Music Education

  Branche:
  Kunst & Cultuur
  Onderwijs & Opleidingen
  Uren:
  32 - 40 uur

Het Koninklijk Conservatorium en Codarts zijn gezamenlijk op zoek naar een

visionair bouwer

als Hoofd van de nieuwe interfaculteit ‘Center of Knowledge in Music Education’

Organisatie en Context
Uit het Sectorplan Kunstonderwijs (2010) blijkt dat het Nederlandse kunstonderwijs kwalitatief sterk is. Om dat ook zo te houden is het nodig dat opleidingen inspelen op de veranderingen die zich voordoen in zowel de maatschappij als in de kunst- en cultuursector. Studenten worden in de bachelor Docent Muziek dan ook voorbereid op een zeer diverse praktijk in grote flux, om kunst en cultuur in het onderwijs en andere educatieve contexten een robuuste basis kunnen geven.

Het Koninklijk Conservatorium en Codarts spraken vervolgens af ‘één Center of Knowledge in te richten voor docent en educatie’ (2014). Dit om vanuit de gezamenlijke expertise voor conservatoriumstudenten een nog krachtiger, diverser en kwalitatief rijker aanbod van artistieke en beroepsgerichte studiemogelijkheden tot stand te brengen.

In 2015 is daarom een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar deze vergaande samenwerking en in 2016 is een blauwdruk ontworpen voor een doorgaande leerlijn voor een docent muziek – van vooropleiding, Bachelor Docent Muziek naar Master en Doctoraalstudie. In deze blauwdruk is er ook aandacht voor andere educatieve activiteiten, zoals minor-cursussen voor de Bachelor Muziek en professionaliseringscursussen (post-HBO) om als muziekdocent de vakbekwaamheid verder uit te kunnen breiden. Bovendien is in de blauwdruk het Center of Knowledge in Music Education uitgewerkt als aparte entiteit, voortkomend uit beide hogescholen en daartoe ook behorend.

Het Center of Knowledge in Music Education (CKME) start in het studiejaar 2017-2018 als uniek samenwerkingsverband van het Koninklijk Conservatorium Den Haag en Codarts Rotterdam. Juridisch betreft het CKME een gemeenschappelijke regeling ex artikel 8.1 van de WHW. Deze nieuwe interfaculteit biedt onder meer de volgende opleidingen:

 • de bacheloropleiding Docent Muziek (ca. 140 studenten) met Zij-instroom en Verkorte opleiding;
 • drie Masteropleidingen (Kunsteducatie, Music Education en Music Education according to the Kodály Concept) met samen circa 45 studenten;
 • vooropleidingen, de minor muziekeducatie voor Bachelor Muziek en Post-HBO-opleidingen;
 • een lectoraat en kenniskring voor onderzoek naar ‘muziek, onderwijs & educatie’.

Het CKME kent één docententeam dat op twee locaties (Den Haag en Rotterdam) het onderwijs verzorgt en onderzoek uitvoert.

Voor dit Center of Knowledge in Music Education zoeken wij op korte termijn een opleidingshoofd die onder directe verantwoordelijkheid van de Colleges van Bestuur opereert. Een visionair bouwer die op ondernemende en energieke wijze deze unieke interfaculteit verder vormgeeft en uitbouwt.

 

Functiebeschrijving
De functie-eisen van het opleidingshoofd kunnen als volgt worden samengevat:

 • Beschikt over door opleiding of ervaring verkregen academisch denk- en werkniveau
 • Beschikt aantoonbaar over managementvaardigheden bij voorkeur in een complexe (onderwijs-)omgeving en is in staat het nieuwe onderwijsinstituut naar een excellente onderneming te leiden
 • Heeft kennis en ervaring opgedaan in een voor deze functie relevant (onderwijs)werkveld en is bekend met en in het (internationaal) hoger kunstonderwijs
 • Is een verbinder die intern de onderlinge samenhang tussen de opleidingen en het docententeam bewaakt, oog heeft voor samenwerking en voor medewerkers en studenten
 • Heeft een onderwijsinhoudelijke visie op het hoger muziekeducatie-onderwijs in een doorlopende leerlijn – vooropleiding, bachelor en master – en weet die om te zetten in strategische en operationele beleids- en organisatiedoelen
 • Heeft een visie op muziekonderwijs in educatieve settings zoals in het funderend onderwijs en het buitenschoolse werkveld
 • Heeft een visie op onderzoek naar ‘muziek in onderwijs & educatie’
 • Heeft een open houding, is benaderbaar voor medewerkers en studenten en daadwerkelijk zichtbaar in de organisatie
 • Is een strateeg en netwerker die in staat is de positie van het Center of Knowledge in Music Education nationaal en internationaal te versterken

 

Profiel
Bij het zoeken naar het opleidingshoofd staan hierboven geformuleerde opgaven centraal en werkwoorden als opbouwen, verbinden, inspireren en continueren van team en opleidingen onderschrijven dat.

De volgende competenties zijn dan ook essentieel voor invulling van de functie:

 • Visionair
 • Samenbindend leiderschap (bouwer, empathisch verbinder, vasthoudend en slagvaardig leider)
 • Innovatief en consistent
 • Organisatiesensitief
 • Omgevingsbewust
 • Ondernemer

 

Interesse
Mocht u geïnteresseerd zijn in deze functie dan ontvangen wij graag uw motivatie en CV. U kunt deze sturen naar Karin Doeksen of Marjolein Wiersum via de knop hieronder!

Branches